2017-2018 - 1. Çağrı Dönemi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Komisyonu Toplantı Tutanağı