2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağılımı

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında öğrenimlerini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında sürdürmek üzere başvuruda bulanan ögrencilere dağıtılacak hibeler hakkında Üniversite Yönetim Kurulunun 11/08/2022 tarih ve 22/28 sayılı toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır:

"Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerimizin Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanma düzeyinin olumsuz etkilenmiş olması, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında öğrenimlerini 2022-2023 eğitim-öğretim yılı süresince yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında sürdürmek üzere başvuruda bulanan lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin sayısının önemli ölçüde artış göstermesi ve koronavirüs pandemisi sonrası mal ve hizmet bedellerinin küresel ölçekte yükselmiş olması göz önünde bulundurularak, bütçe olanakları dahilinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için istisnai olarak, lisans seviyesinde öğrenci öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunanlara her yarıyıl için 100 günlük, yüksek lisans seviyesinde öğrenci öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunanlara her yarıyıl için 120 günlük ve öğrenci staj hareketliliğine başvuruda bulunanlara 60 günlük hibe desteği verilmesi ile ilk ödeme oranlarının %80 olarak belirlenmesi hususundaki talebin kabulüne oy birliğiyle karar verildi."

2022-2023 eğitim-ögretim yılı güz ve bahar dönemleri için yerleştirme yapılan öğrenci listesi için tıklayınız.