Koordinatörler

Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Erasmus Koordinatörleri

 

Kurum Galatasaray Üniversitesi
Rektör Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak
Adres Çırağan Caddesi No: 36 Ortaköy 34357 İstanbul Türkiye
Telefon (+90 – 212) 227 44 80
(+90 – 212) 259 23 32
Web sitesi www.gsu.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Ofisi Doç. Dr. Özlem Danacı Yüce
Tel: (+90 – 212) 227 44 80 / Dah. :599
odanaci@gsu.edu.tr
Erasmus Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Esra Atuk
Tel: (90 –212) 227 44 80 / Dah. 565
Faks: (+90 – 212) 259 20 85
eatuk@gsu.edu.tr
Gelen Öğrenci Sorumlusu Sevgi Baraz
sbaraz@gsu.edu.tr
Giden Öğrenci Sorumlusu Melek Akyüz
makyuz@gsu.edu.tr

Sarp Saraçer
ssaracer@gsu.edu.tr
Fakülte/Bölüm Erasmus Koordinatörleri
Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Nur Bolayır
nurbolayir@yahoo.com

Tel: (90 – 212) 227 44 80 / Dah. 365
İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Ayşe Toy
ayse.toy@gmail.com

Ar. Gör. Dr. İdil Engindeniz
idilengindeniz@gmail.com

Tel: (90 – 212) 227 44 80 / Dah. 268 – 415
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
Ar. Gör. Dr. Yeşim Gürbüz
ygurbuz@gsu.edu.tr

Tel: (90 – 212) 227 44 80 / Dah. 542- 527
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Öğr. Gör. Dilek Süer
hdsuer222@gmail.com

Tel: (90 – 212) 227 44 80 / Dah. 542- 527
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Menent SAVAŞ CAZALA
menento@gmail.com

Tél : (90 –212) 227 44 80 / Ext. 377 – 587

Yrd. Doç. Dr. Yeliz Kulalı
ykulali@gmail.com

Tel: (90 –212) 227 44 80 / Dah. 377 – 587
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Esra Atuk
eatuk@gsu.edu.tr

Tel: (90 –212) 227 44 80 / Dah. 565
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Gülfem ALPTEKİN
gulfem@gmail.com
gisiklar@gsu.edu.tr

Tel: (+90 – 212) 227 44 80 / Dah. 427

Yrd. Doç. Dr. Keziban ORMAN
gunceorman@gmail.com
korman@gsu.edu.tr

Tel: (+90 – 212) 227 44 80 / Dah. 424
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Gürbüz
tuncaygurbuz@gmail.com

Tel: (90 – 212) 227 44 80 / Dah. 428/425
Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Ar. Gör. Dr. Erinç Aslanboğa
erincatcat@yahoo.com

Ar. Gör. Dr. Umut Öksüzan
oksuzan@hotmail.com

Tel: (+90 – 212) 227 44 80 / Dah. 459
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Cem Özatalay
cozatalay@gsu.edu.tr

Olivier Gajac
gajac.olivier@yahoo.fr

Tel: (+90 – 212) 227 44 80 / Dah.278-440
Fen Edebiyat Fakültesi
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü
Dr. Öğr. ÜyesiAtilla DEMİRCİOĞLU
atillademircioglu@gmail.com

Tél : (+90 – 212) 227 44 80 / Ext. 133
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Doç. Dr. Meral Tosun
mrltosun@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Ayberk Zeytin
ayberkz@gmail.com

Tel: (+90 – 212) 227 44 80 / Dah. 462