Galatasaray Üniversitesi öğrencileri için Erasmus+ öğrenim hareketliliği süreci her yıl Aralık ayında başvuru çağrılarının üniversitemiz internet sitesinde ve ilan panolarında duyurulmasıyla başlayan ve öğrencilerimiz hareketliliklerini tamamlayıp üniversitemizdeki bölümlerine geri dönünceye kadar devam eden uzun bir maceradır. 

Bu sayfayı sizlere bu sürecin tüm aşamalarında yardımcı olmak amacıyla hazırladık. Aşağıda bu aşamaların herbiriyle ilgili ayrıntılı bilgiler bulacaksınız. Sayfanın sonuna ise derleyici bir tablo ile gerekli belgeleri bulabileceğiniz bağlantıları koyduk.

ENGELLİ YA DA ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER VE ÜNİVERSİTE PERSONELİ İÇİN İLAVE HİBELER

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir.

Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.

Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele yönelik ek hibe, vb. olanakları öğrenmek üzere üniversitemizin Erasmus Ofisine başvurabilir, erasmus@gsu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Üniversitemizde öğrenim hareketliliği için başvuru çağrıları Güz dönemi sonunda yapılır. Çağrılar internet sitesinde ve üniversitemizin çeşitli ilan panolarında duyurulur. Bunun yanında, Erasmus Ofisi ve bölüm koordinatörleri ilgili öğrenci gruplarına e-posta ile duyuru yapabilirler ya da bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenleyebilirler. Bu kanallardan gerekli bilgiler size ulaşmadıysa, belirtilen tarihlerde kendi bölümünüzün giden öğrencilerden sorumlu Erasmus+ koordinatörüne başvurabilirsiniz.

Erasmus+ başvuruları hangi düzeyde olursa olsun (L – YL – D), bölümlerin giden öğrencilerden sorumlu Erasmus koordinatörlerine yapılır. İlk çağrı döneminde, bir sonraki eğitim-öğretim yılının Güz ve Bahar dönemi ya da (bölüm politikasına ters düşmemek kaydıyla) bir yıllık hareketlilik için başvuru yapılabilir. İlk çağrı döneminde başvuru koşullarını yerine getiremeyen ve hareketliliği bir sonraki eğitim-öğretim yılının Bahar döneminde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için, Ekim ayı başında ikinci bir çağrı daha yapılır.

Başvuru koşulları

[Aşağıda yalnızca Lisans düzeyi için başvuru koşullarına yer verilmiştir. Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde yapılacak başvuruların özel koşullarını öğrenmek için ilgili bölümün Erasmus koordinatörüne başvurunuz.]

Başvuru koşullarını yerine getiren tüm öğrenciler Erasmus+ öğrenim hareketliliği için başvuru yapabilirler. Bunun için, başvuru yaptığınız sırada geçerli transkriptinizde görünen genel not ortalamanız lisans için en az 2.20/4.00, yükseklisans için ise 2.50/4.00 olmalıdır. Bunun yanında, tercih edeceğiniz üniversitelerin öğretim dilinde sınava girmeniz ve söz konusu üniversiteyle yapılan ikili anlaşmada belirtilen dil seviyesi koşuluna uygun başarı belgesine sahip olmanız gerekir. Öğretim dili Fransızca olan üniversiteler için DELF B2 sınavına girmek zorunludur. Diğer üniversiteler için (ikili anlaşmada özel bir koşul belirtilmediği takdirde) başvuru süreci tamamlandıktan sonra üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından gerekli seviye sınavları düzenlenir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi bölümünüzün Erasmus+ koordinatörlerinden edinebilirsiniz.


DELF-DALF sınavları yılda iki kez, Kasım ve Şubat aylarında üniversitemizde de düzenlenmektedir. Erasmus+ başvuruları için Şubat ayında yapılan DELF-DALF sınavlarına girmeniz yeterlidir. Ancak, başvuru tarihlerini kaçırmamaya dikkat edin ! Başvurular genellikle sınav tarihinden iki hafta önce kapanır ve bundan sonra kesinlikle hiçbir koşulda başvuru alınmaz. Başvuru tarihleri üniversitemizin çeşitli ilan panolarına asılarak duyurulur. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Espace francophone’dan edinebilirsiniz.

Başvuru dosyası

Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvuru dosyaları bölümlerin Erasmus+ koordinatörlerine Bahar dönemi başladıktan sonra en geç iki hafta içinde teslim edilir. İçinde bulunduğumuz yılın başvuru takvimi için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.

Başvuru dosyalarınızda bulunması gerekenler:

 • Güncel not ortalamanızı gösteren bir transkript
 • Yabancı dil seviyenizi ve başarı notunuzu gösteren sınav belgesi (DELF sınav sonuçları başvuru tarihinde henüz açıklanmadıysa, sınava girmiş olduğunuzu bölüm koordinatörünüze bildirmeniz yeterlidir)
 • Başvurmak istediğiniz üniversitenin öğretim dilinde hazırlanmış bir CV
 • Başvurmak istediğiniz üniversitenin öğretim dilinde yazılmış bir motivasyon mektubu
 • Başvuru formu

Başvuru formlarınızı elektronik ortamda doldurmanızı ve son halini verdikten sonra temiz bir çıktı almanızı tavsiye ederiz. Teslim etmeden önce fotoğrafınızı yapıştırmayı unutmayın !

Başvuru formlarınızda gitmek istediğiniz okullarla ilgili üç tercih yapmanız ve hareketlilik sürenizi belirtmeniz de gerekir. Okul seçimi için öncelikle öğrenim hareketliliği mönüsünden Anlaşmalar bağlantısına giderek bölümünüzün hangi okullarla anlaşması olduğunu öğrenin. İlgilendiğiniz okullarla üniversitemiz arasında yapılmış olan ikili anlaşmanın koşullarını inceleyin. İnternet sitelerinden ders programları, akademik takvim, dil yeterlilikleri, barınma olanakları, üniversitenin bulunduğu kentin yaşam koşulları ile ilgili bilgi edinin. Tercihlerinizi yapmadan önce bölüm koordinatörünüze danışın. Daha önce bu okullarda Erasmus hareketliliği gerçekleştirmiş arkadaşlarınızın deneyimlerinden yararlanmayı da unutmayın !

Başvuru formlarınızı elektronik ortamda doldurmanızı ve son halini verdikten sonra temiz bir çıktı almanızı tavsiye ederiz. Teslim etmeden önce fotoğrafınızı yapıştırmayı unutmayın !

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, Mart ayı içinde bölüm koordinatörleriniz tarafından bildirilecek bir tarihte sözlü dil sınavı düzenlenir. Sözlü dil sınavı bölümünüzün Erasmus koordinatörü ve bölüm öğretim üyelerinden üç kişinin katılımıyla oluşan bir jüri tarafından, gideceğiniz üniversitenin öğretim dilinde yapılır. Sözlü dil sınavı notunuz da belirlendikten sonra, bölüm koordinatörünüz Erasmus başarı notunuzu hesaplayarak başvuruları bölüm içinde sıralar.

Erasmus başarı notunun hesaplanmasına :

 • Genel ağırlıklı not ortalaması : % 50
 • Yazılı yabancı dil sınavı (ya da DELF) notu : % 37,5
 • Sözlü dil sınavı notu : % 12,5

oranında etki eder.

Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus başarı notundan daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Engelli öğrencilerin Erasmus başarı notuna (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) 10 puan eklenir.

Şehit ve Gazi çocuklarının Erasmus başarı notuna 10 puan eklenir.

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda Erasmus başarı notundan 10 puan çıkarılır.

Bölüm Erasmus koordinatörünüz sıralamadaki yerinize ve ikili anlaşmalarda belirlenmiş kontenjanlara göre sizi tercih ettiğiniz üniversitelerden birine yerleştirir. Bu şekilde hangi ülke ve yükseköğretim kurumunda Erasmus hareketliliğini gerçekleştireceğiniz belli olur. Yerleştirildiğiniz yükseköğretim kurumunun ikili anlaşmada belirtilen koşullarını (yabancı dil seviyesi gibi) yerine getirdiğiniz takdirde, bu kurum tarafından başka herhangi bir eleme yapılmayacaktır. Erasmus programının genel ilkesi budur. 

Eşleştirme listesi bölüm koordinatörünüz tarafından kesinleştirildikten sonra Erasmus başarı notunuzu da gösteren bir tutanakla Erasmus Ofisi’ne iletilir. Erasmus Ofisi gideceğiniz yükseköğretim kurumuna iletişim bilgilerinizi resmî olarak bildirir. Bundan kısa bir süre sonra, gideceğiniz öğretim kurumundan yapmanız gereken işlemleri bildiren bir e-posta alırsınız. [Yerleştirildiğiniz yükseköğretim kurumundan e-posta ya da posta yoluyla gelen her türlü bilgilendirme mesajı ya da belgeyi başından sonuna kadar dikkatle incelemenizi, anlamadığınız kısımlarla ilgili olarak vakit kaybetmeden bölümünüzün Erasmus+ koordinatörüne danışmanızı öneririz!]

Hibe dağıtımı da eşleştirme listesine göre yapılır. Türkiye Ulusal Ajansı üniversitemize ayrılan hibe miktarını ilan ettikten sonra, bölümler arasında eşitlik gözetecek şekilde başvuran öğrenci sayısına göre Erasmus Ofisi tarafından hibeler bölüştürülür. Hibe alabilmeniz açısından elbette sıralamadaki yeriniz önemlidir, ancak nihai sonucu başvuran toplam öğrenci sayısı belirler. Geçmişte bazı yıllarda tüm öğrencilerimize hibe verebildiğimiz gibi, bazı yıllarda listelerin sonlarında kalan öğrencilere hibe veremediğimiz oldu. Bu konuda kesin bilgi ancak üniversitemize ayrılan toplam hibe açıklandıktan sonra alınabilir. Erasmus Ofisi bu tür konularda mümkün olan en kısa zamanda sizleri bilgilendirecektir.

Engelli öğrencilerimiz engellilik durumlarını belgeledikleri takdirde standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe talebinde bulunabilirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Erasmus Ofisi’ne başvurabilirsiniz.

Bu aşamada Erasmus bölüm koordinatörünüz ve Erasmus Ofisi ile birlikte ya da kendi çabalarınızla gerçekleştirmeniz gereken bir dizi işlem bulunmaktadır. Bu işlemlerin özenle ve doğru şekilde yapılması Erasmus öğrenim hareketliliğinizin en iyi şekilde gerçekleşmesi açısından son derece önemlidir. Şimdi takvim zorunluluklarını da dikkate alarak sırasıyla bu işlemlerin neler olduğuna bakalım :

Yurt başvuruları

Erasmus öğrenim hareketliliğini gerçekleştireceğiniz şehirlerde kalacak yer sorununun çözülmesi, hareketliliğinizi rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeniz açısından en önemli işlemlerden biridir.

Bazı üniversiteler lojman başvurularının doğrudan kendilerine yapılmasını istemektedir. Gideceğiniz üniversite bunlardan biriyse, bu üniversite için hazırlayacağınız başvuru dosyasında lojman talebinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. Elbette bu size kesinlikle bir lojman ayrılacağı anlamına gelmez. Gideceğiniz üniversiteden lojman çıktığına dair bir onay beklemeniz ve lojman çıkmaması durumunda kendi çabalarınızla kalacağınız yeri ayarlamanız gerekir.

Erasmus öğrenim hareketliliğini Fransa’nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirecek öğrenciler için çeşitli yurt olanakları da bulunmaktadır. Eğer gideceğiniz üniversite lojman bulma konusunda herhangi bir hizmet vermiyorsa, öncelikle yurt başvurusu yapmalısınız. Bu başvuru, Fransa’nın Kredi ve Yurtlar Kurumu olan CROUS’un internet sitesinden 30 Nisan’a kadar bir dosya (Dossier social étudiant) doldurularak yapılabilir. Bu konuda bölüm koordinatörleriniz sizlere yardımcı olacaktır. Yurt odası çıkıp çıkmadığı birkaç ay içinde belli olur.

Paris’e gitmek isteyen öğrencilere özel bir uyarı : Paris için CROUS öğrenci lojmanlarında Erasmus öğrencilerine oda çıkma ihtimali çok, ama gerçekten çok düşük. Mutlaka Paris’e gitmek istiyorsanız, büyük olasılıkla kendi çabalarınızla bir lojman ayarlamanız gerekecek. Hiç kolay olmamakla birlikte, bunun için çeşitli olanaklar mevcut. Özel yurtlar ya da ortaklaşa daire kiralama çözümlerini değerlendirebilirsiniz. Daha önce Paris’te öğrenim hareketliliği gerçekleştirmiş olan arkadaşlarınızın tecrübelerine başvurmayı unutmayın!

Evsahibi Yükseköğretim Kurumuna Kayıt

Erasmus Ofisi gideceğiniz yükseköğretim kurumuna sizi resmen bildirdikten sonra, bu kurumdan e-posta yoluyla alacağınız bilgiler arasında kayıt işlemlerinin ayrıntıları da yer alır. Kayıt süreci bazı kurumlarda elektronik ortamda yapılır. Bazı kurumlarda ise, istenilen belgeleri göndermeniz istenir. Hangi yöntem olursa olsun, kayıt işlemlerinizi belirtilen süre içinde tamamlamanız gerekir. Size gönderilen e-posta mesajındaki bilgileri izleyin. Özellikle verilen tarihlere dikkat edin ! Emin olmadığınız durumlarda bölüm koordinatörünüze danışın.

Erasmus öğrenim hareketliliği dosyasının hazırlanması

Erasmus öğrenim hareketliliği dosyasında, hareketliliğiniz başlamadan önce hazırlamanız gereken iki belge bulunmaktadır. Bu belgelerin hareketlilik başlamadan önce hazırlanması, hareketliliğinizin tanınması (recognition) ve hibe ödemelerinin “olmazsa olmaz” koşullarından biridir.

LEARNING AGREEMENT (Öğrenim Sözleşmesi)

Bu belgeye öğrenim hareketliliği mönüsünden Belgeler ve formlar bağlantısına giderek ulaşabilirsiniz (GSÜ - Erasmus+ Learning Agreement for Studies). Bu belgenin elektronik ortamda düzenlenmesi tercih edilir.

Öğrenim sözleşmesi, gideceğiniz yüksek öğretim kurumunda alacağınız derslerin ve bunları Galatasaray Üniversitesi’ndeki karşılıklarının gösterildiği ve hareketliliğiniz sırasında gerçekleştireceğiniz öğrenim faaliyetlerinin tanınmasını (recognition) sağlayan bir belgedir.

Ders seçimlerinizi yapmadan önce mutlaka bölüm Erasmus koordinatörünüzle görüşün ve kendisinden alacağınız bilgiler doğrultusunda geçici ders listenizi oluşturun. Varsa derslerin kodunu, tam adını (dersin verildiği dilde) ve AKTS kredilerini öğrenim sözleşmesinin ilgili kısmındaki (BEFORE THE MOBILITY) tabloya işleyin. Erasmus öğrenim harekteliliği döneminize karşılık gelen Galatasaray Üniversitesi’ndeki ders programını da bunun için ayrılmış olan tabloya yazın. Size ayrılan bölümü imzaladıktan sonra koordinatörünüze imzalatın, Erasmus Ofisi’ne getirerek damgalatın. Bu şekilde BEFORE THE MOBILITY kısmı tamamlanmış öğrenim sözleşmesinin onaylanmak üzere gideceğiniz yüksek öğretim kurumunun Uluslararası İlişkiler birimine e-posta ile gönderilmesi ve hareketliliğiniz başlamadan önce yine e-posta ile size geri gönderilmesi gerekir. Öğrenim sözleşmesinin orijinalini giderken yanınızda götürün ve yukarıda sözü edilen onay işlemi hareketliliğiniz başlamadan önce yapılmadıysa, gittiğiniz üniversitenin Erasmus Ofisine mutlaka onaylatın.

Gitmeden önce yaptığınız ders seçimleri, gittikten sonra çeşitli nedenlerle değişikliğe uğrayabilir. Bu değişiklikleri işlemeniz için de bir kısım ayrılmıştır (DURING THE MOBILITY). Programınız kesinleştikten ve Öğrenim sözleşmesinin bu ikinci kısmı gerektiği gibi doldurulduktan sonra, e-posta ile Galatasaray Üniversitesi Erasmus Ofisi’ne gönderebilirsiniz. Belgenin orijinalini hareketliliğinizin sonuna kadar özenle saklamalı ve dönerken buradaki dosyanıza konmak üzere yanınızda getirmelisiniz.

Erasmus öğrenim hareketliliğinizin tanınması ve hibe ödemelerinizin kesintisiz olarak yapılması için, derslerin denkliğinin yanısıra kredi yükümlülüklerini de yerine getirmeniz gerekir. Bunun için, bir yarıyılda toplam 30 AKTS, bir dersyılında ise toplam 60 AKTS’ye karşılık gelecek akademik çalışma gerçekleştirmeniz beklenir. Başka bir deyişle, bir yarıyıl için toplam 30, bir dersyılı için ise toplam 60 AKTS değerinde ders seçmeniz ve kayıt yaptırmanız gerekir. (Gideceğiniz yükseköğretim kurumunun koşullarına göre, bu rakamlarda az da olsa bir esneklik sağlanabilir. Bu konuda bölüm koordinatörünüze başvurabilirsiniz.) Bu koşulları yerine getirdiğinizde, hareketliliğinizin başında yapılan hibe ödemesinden (toplam hibenin %70’i) herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Ancak hareketliliğiniz tamamlandığında, almaya hak kazandığınız toplam nihai hibe miktarı üzerinden başarı kriteri esasına göre kensinti yapılabilir. Buna göre, yapılacak kesintiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir :

Başarılı olunan kredi miktarıHibe kesintisi (nihai toplam hibe üzerinden)
Bir yarıyıl içinBir dersyılı için
20-30/30 40-60/60 % 0
15-19/30 30-39/60 %10
10-14/30 20-29/60 %15
0-9/30 0-19/60 %20
HİBE SÖZLEŞMESİ

Bu belge hibenizin ödenmesi için Galatasaray Üniversitesi ile imzalamanız gereken sözleşmedir. Sözleşmeyi doldurmadan önce, Ziraat Bankası Ortaköy Şubesi’nde kendi adınıza bir Avro hesabı açmalısınız. Daha sonra gideceğiniz üniversitenin akademik takvimiyle birlikte Erasmus Ofisine gelerek hibe sözleşmesini elektronik ortamda birlikte dolduracaksınız. Bu sözleşme olmadan hibe ödemesinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir, unutmayın ! Hibe sözleşmesi modelini yine öğrenim hareketliliği mönüsünden Belgeler ve formlar bağlantısına giderek indirebilirsiniz. Hareketliliğiniz sırasında hibe sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olması yapılmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkması halinde (akademik takvimde değişiklik, hareketlilik süresinin uzatılması talebi, vb.), ek sözleşme yapılmalıdır.

Bu iki belge dışında, Erasmus hareketliliğinizin geçerli sayılması için yanınızda götürmeniz gereken üçüncü bir belge daha var : KATILIM SERTİFİKASI. 

KATILIM SERTİFİKASI

Katılım Sertifikası üç bölümden oluşur. Birinci bölüme kimlik bilgilerinizi ve hareketliliği gerçekleştireceğiniz yükseköğretim kurumunun bilgilerini yazmanız gerekir. İkinci bölüm hareketliliğinizin başladığını belgeler. Öğrenim hareketliliğini gerçekleştirdiğiniz yükseköğretim kurumuna gider gitmez, Katılım Sertifikasının ikinci bölümünü (Arrivée / Arrival) Uluslararası İlişkiler Birimindeki sorumlu kişiye imzalatarak damgalatın ve belgenin bir kopyasını e-posta ile Galatasaray Üniversitesi Erasmus Ofisi’ne gönderin. Bu işlem gerçekleşmeden hibe ödemeniz yapılmayacaktır. Belgenin son bölümü ise (Départ / Departure) hareketliliğinizin son bulduğunu belgeler. Öğrenim hareketliliğini gerçekleştirdiğiniz yükseköğretim kurumundan ayrılmadan önce yine o kurumun Uluslararası İlişkiler Birimine uğrayarak sorumlu kişiye belgenin son bölümünü imzalatıp damgalatmayı unutmayın. Belgenin orijinalini yanınızda getirmeli ve Galatasaray Üniversitesi Erasmus Ofisi’ndeki dosyanıza eklenmek üzere teslim etmelisiniz. Bu belge eksik olduğu takdirde, Erasmus hareketliliğiniz geçersiz sayılacaktır.

Katılım sertifikasını da öğrenim hareketliliği mönüsünden Belgeler ve formlar bağlantısına giderek indirebilirsiniz.

OLS (Online Linguistic Support) Dil Desteği Sınavı

Erasmus+ programıyla birlikte gelen yeniliklerden bir tanesi de, öğrenim hareketliliği başlamadan önce öğrencilerin gidecekleri üniversitenin öğretim dilinde bir seviye tespit testinden geçmeleridir. Online olarak yapılan bu testin eleyici özelliği yoktur, ancak testin bildirilen tarih aralığında tamamlanması zorunludur. Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, Ulusal Ajans tarafından gönderilecek bağlantı ve LİSANS size Erasmus Ofisi tarafından e-posta yoluyla bildirilecek ve testi tamamlamanız istenecek. Aynı şekilde, hareketliliğinizi tamamlayıp döndükten sonra bir seviye tespit testine daha gireceksiniz. Tekrarlayalım : Bu iki testin tamamlanması zorunludur ! Aksi halde toplam hibenizden %20 oranında kesinti yapılacaktır. Bunun dışında, OLS programı gideceğiniz yükseköğretim kurumunun öğretim dilinde (ya da öğretim dilinden farklıysa, gideceğiniz ülkenin dilinde) yabancı dil desteği de sağlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi için, OLS internet sitesine bakabilirsiniz : http://erasmusplusols.eu/ 

Erasmus Ofisi’nden teslim alınacak hareketlilik belgeleri

Yerleştirme listelerinin Erasmus Ofisi’ne ulaşmasından sonra, Erasmus Ofisi adınıza bir adet seçilme setifikası ve bir adet burs belgesi düzenler. Bu belgeler hazır olduğunda size e-posta ile bildirilir. İlgili e-postayı aldıktan sonra, Erasmus Ofisi’nden belgelerinizi teslim almalısınız. Bu belgelere gideceğiniz ülke için yapacağınız vize başvurusu ve gideceğiniz üniversiteye kayıt işlemleri sırasında ihtiyaç duyacaksınız. Belgeleri taratarak elektronik ortamda muhafaza etmenizi ve özellikle vize başvuruları sırasında özgün belgeyi kullanmamanızı öneririz.

Vize başvuruları

Her ülkenin vize uygulamaları farklı olduğundan, gideceğiniz ülke belli olduğunda bu ülkenin Türkiye temsilciliğinin internet sitesinden başvuru koşulları ile ilgili bilgi edinin. Çoğu ülke için vize başvuruları en erken seyahat tarihinin başlangıcından 60 gün önce yapılır. Bu nedenle, başvurunuzu çok erken bir tarihte yapmanın faydası olmayacaktır, ancak sakın son dakikaya bırakmayın ! Vize başvurusu için randevu verilmesi, başvurunuzun işleme alınması ve pasaportunuzun geri verilmesi üç haftaya kadar zaman alabilmektedir. 

Fransa’ya gidecek öğrencilerin vize başvurusundan önce CAMPUS FRANCE kaydı yaptırmaları zorunludur. CAMPUS FRANCE yetkilileri dosyanızı onaylamadan vize başvurusu yapamazsınız. Bu nedenle, gideceğiniz üniversite belli olduktan sonra, CAMPUS FRANCE internet sitesi üzerinden bir dosya açın, istenen bilgi ve belgeleri yükleyin. Dosya açma işlemi tamamlandıktan sonra, ekranda banka bilgilerini göreceksiniz. Belirtilen hesaba belirtilen miktarda ödemeyi yaparak banka dekontunuzu alın. Size kolaylık sağlamak amacıyla, CAMPUS FRANCE dosya onaylatma işlemi bazen Erasmus Ofisi tarafından toplu olarak gerçekleştirilir. Bunun için banka dekontunu Erasmus Ofisi’ne belirtilen tarihte teslim etmeniz gerekir. Bu konuda size e-posta ile bilgi verilecektir. Dosya onaylatma işlemi toplu olarak yapılmayacaksa, CAMPUS FRANCE’dan randevu alarak kendi dosyanızı onaylatmanız gerekir. Vize randevunuz bu işlem tamamlandıktan sonra verilir.

Fransa dışındaki ülkeler için, yerleştirildiğiniz yükseköğretim kurumu belli olduktan sonra bu kurumun bulunduğu ülkenin Türkiye dış temsilciliklerinden vize başvuru koşullarıyla ilgili bilgi almanızı öneririz. Çoğu AB ülkesi Erasmus öğrencilerine vize uygulamalarında kolaylık sağlamaktadır. Öğrencilik durumunuzu ve Erasmus programı için seçilmiş olduğunuzu gösteren belgeler (gideceğiniz üniversiteden gönderilen kabul belgesi ve Erasmus ofisimiz tarafından hazırlanan diğer hareketlilik belgeleri) vize başvurunuz için büyük olasılıkla yeterli olacaktır.

Dosyalarınızı hazırladınız, derslerinizi seçtiniz, evsahibi yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdınız, vizenizi ve uçak biletinizi aldınız… Öyleyse, iyi yolculuklar !

Ama yapılacak işler bitmedi. Erasmus hareketliliğinizi geçireceğiniz şehirdeki geçici ya da kalıcı lojmanınıza yerleştikten sonra yapmanız gereken ilk şey, yeni üniversitenizin Eramsus ofisine gitmek… Kendinizi tanıttıktan ve belgelerinizi gösterdikten sonra, katılım sertifikanızı ve öğrenim sözleşmenizi imzalatın ve damgalatın. Bu belgeleri tarattıktan sonra e-posta ile Galatasaray Üniversitesi Erasmus Ofisine gönderin. Erasmus ofisimiz bu belgeleri aldıktan sonra hareketliliğinizi resmen başlamış olarak kabul edecek ve tahmini hareketlilik süresi üzerinden hesaplanan hibenizin %70’lik kısmını hesabınıza yatıracaktır. 

Evsahibi kurumun Erasmus Ofisi sizi oturma izni, bireysel sorumluluk ve sağlık sigortası, vb. konularda yönlendirecektir. 

Hareketliliğiniz başlamadan hazırladığınız Öğrenim Sözleşmenizde herhangi bir nedenden ötürü (ders iptali, ders saati çakışması, ders dili uyuşmazlığı, vb.) değişiklik yapmanız gerekirse, bu değişiklikleri Öğrenim Sözleşmenize işledikten sonra en geç 30 gün içinde Erasmus Ofisimize e-posta yoluyla göndermeniz gerekir.

Galiba bitti ! Artık Erasmus deneyiminizi doya doya yaşayabilirsiniz. Dersleriniz, ödevleriniz ve sınavlarınızla boğuşurken, misafir olduğunuz ülkeyi tanımaya, kültürünü öğrenmeye, yabancı dil becerilerinizi geliştirmeye ve yeni dostluklar kurmaya zaman ayırmayı da unutmayın !

Erasmus maceranızın sonuna yaklaşıyorsunuz. Oradaki arkadaşlarınızla vedalaşıyor, buradaki sevdiklerinize kavuşacağınız için heyecanlanıyorsunuz. Veda etmek için bir de sizi misafir eden üniversitenin Erasmus Ofisine uğruyorsunuz. Uğramışken,

 • Katılım sertifikanızın son kısmını (Départ / Departure)
 • Öğrenim sozleşmenizin AFTER THE MOBILITY bölümünü

doldurtup imzalatmayı unutmayın ! Bu belgeler dosyanıza girmeden hareketliliğiniz geçerlilik kazanmaz.

Evinize geri dönmenin heyecanını atlattıktan sonra, fazla zaman geçirmeden Galatasaray Üniversitesi Erasmus Ofisine gelmelisiniz. (Bizi de özlediniz, biliyoruz !) Gelirken yanınızda hareketlilik belgelerinizi getirmeyi unutmayın:

 • Katılım sertifikası
 • Öğrenim sözleşmesi
 • Pasaportunuzun giriş ve çıkış damgalarının yer aldığı sayfaların fotokopisi
 • Varsa hareketlilik sırasında aldığınız notları ve kredileri gösteren transkript

Erasmus Ofisimiz bunlardan başka bir de elektronik ortamda faaliyet raporu doldurmanızı isteyecek. Bu işlem de tamamlandıktan sonra, en geç 45 gün içinde kalan hibeniz hesaplanacak, ödeme yapılacak. Transkriptleriniz fakültelerinize iletilecek ve akademik tanınma işlemleri fakülteler tarafından gerçekleştirilecek. Erasmus hareketliliğiniz Diploma Ekinize işlenecek. İşte bu kadar !

2018-2019 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ TAKVİMİ
Ne?Ne zaman?Nereye?Nasıl?
2018-2019 dersyılı için öğrenci öğrenim hareketliliği 2. çağrı
(İkinci yarıyılda hareketlilik gerçekleştirmek isteyen ve ilk çağrı döneminde asgarî koşulları yerine getiremeyen öğrenciler için)
5 Eylül 2018   Üniversitenin ilan panolarında, internet sitesinde ve e-posta ile duyuru yapılır.
2018-2019 2. çağrı için bölümlere son başvuru 12 Ekim 2018 Bölüm Erasmus Koordinatörlerine Dosya ile:
- Başvuru formu
- Güncel transkript
- CV
- Motivasyon mektubu
- Yabancı dil belgesi (varsa)
İkinci yarıyılda gidecekler için öğrenim sözleşmesi ~ 30 Kasım 2018 Bölüm Erasmus Koordinatörleri ve Erasmus Ofisi Öğrenim sözleşmesi
Hareketlilik başlangıcı Evsahibi üniversiteye gider gitmez! Erasmus Ofisi E-posta yoluyla:
- Katılım sertifikası
- Öğrenim sözleşmesi (karşı kurumdan damgalı ve imzalı olarak)
Öğrenim sözleşmesinin kesinleşmesi Evsahibi üniversitede derslerin başlamasından itibaren en geç 30 gün içinde Erasmus Ofisi E-posta yoluyla:
- Öğrenim sözleşmesi (değişiklikler karşı kurum tarafından onaylanmış olarak)
Hareketlilik bitişi Türkiye’ye döner dönmez! Erasmus Ofisi - Katılım sertifikası
- Öğrenim sözleşmesi
- Pasaport giriş/çıkış sayfaları fotokopisi
- Transkript
- Nihai rapor (elektronik ortamda)
- OLS seviye sınavı (OLS hesabı)
2019-2020 dersyılı için öğrenci öğrenim hareketliliği 1. çağrı 6 Aralık 2018   Üniversitenin ilan panolarında, internet sitesinde ve e-posta ile duyuru yapılır; Erasmus Ofisi tarafından 11-12 Aralık tarihlerinde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
Bilgilendirme toplantıları 11-12 Aralık 2018   Erasmus Ofisi tarafından düzenlenecektir. Toplantıların yer ve saati çağrı ile birlikte ilan edilecektir.
Üniversite tanıtım fuarı (Bu yıl yapılmayacaktır)  

Ön Başvuru 11 Ocak 2019 Bölüm Erasmus Koordinatörleri E-posta ile
DELF Başvuruları
(Fransızca için)
17 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019 Espace francophone

Şahsen, GSÜ öğrenci kimlik kartı fotokopisi ve sınav ücreti ile

http://www.ifturquie.org/istanbul/sinav-ve-diplomalar/delf-dalf/

Kesin Başvuru 14 Şubat 2019 Bölüm Erasmus Koordinatörleri Dosya ile :
- Başvuru formu
- Güncel transkript
- CV
- Motivasyon mektubu
- Yabancı dil belgesi (varsa)
Fransızca dışındaki dillerden sınava girecek öğrencilerin Erasmus Ofisine bildirilmesi 18 Şubat 2019   Bölüm koordinatörleri tarafından Erasmus Ofisine bildirilecektir.
Yazılı yabancı dil sınavları (Diğer diller için) 21-22 Şubat 2019 Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Bölümü tarafından verilecek tarihte ve belirtilen yerde yazılı sınav
Sözlü dil sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2019 Bölüm Erasmus Koordinatörleri Bölüm Yerleştirme Jürisi önünde sözlü sınav
Aday öğrenci listelerinin Erasmus Ofisine bildirilmesi 7 Mart 2019   Bölüm koordinatörleri tarafından Erasmus Ofisine bildirilecektir.
Fransa için yurt başvuruları

15 Ocak 2019'dan itibaren

Gideceğiniz kentin CROUS internet sitesi Elektronik ortamda, ardından posta ile
Öğrenim sözleşmesi
(Learning Agreement)
30 Mayıs 2019'a kadar Bölüm Erasmus Koordinatörleri ve Erasmus Ofisi Öğrenim sözleşmesi
Öğrenim sözleşmelerinin (Learning Agreement Before the Mobility) Erasmus Ofisi’ne teslim edilmesi için son tarih 1 Temmuz 2019 Erasmus Ofisi Öğrenim sözleşmesi
Hibe sözleşmesi Hareketlilik başlamadan önce Erasmus Ofisi - Hibe sözleşmesi
- Ziraat Bankası Ortaköy Şubesi Euro hesabı IBAN
Vize başvuruları Hareketlilik başlamadan en erken 60 gün önce İlgili ülke dış temsilcilikleri Erasmus hareketlilik belgeleri ve istenilen diğer belgelerle
OLS seviye sınavı Hareketlilik başlamadan önce Erasmus Ofisi tarafından bildirilen tarihlerde OLS hesabı üzerinden Ayrıntılı bilgi için :
http://erasmusplusols.eu/