Koordinatörler

Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Erasmus Koordinatörleri

 

Kurum Galatasaray Üniversitesi
Erasmus Kurum Kodu
TR ISTANBU02
ECHE numarası
221789-EPP-1-2014-1-TR-EPPKA3-ECHE
PIC Kodu
991809772
Rektör Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak
Adres Çırağan Caddesi No: 36 Ortaköy 34357 İstanbul Türkiye
Telefon (+90 – 212) 227 44 80
(+90 – 212) 259 23 32
Web sitesi www.gsu.edu.tr
ects.gsu.edu.tr


Uluslararası İlişkiler Ofisi

Doç. Dr. Özlem DANACI
odanaci@gsu.edu.tr

Tél : (+90 – 212) 227 44 80

Erasmus Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Esra ATUK
eatuk@gsu.edu.tr

Tel: (90 –212) 227 44 80 / Dah. 565
Faks: (+90 – 212) 259 20 85
Gelen Öğrenci Sorumlusu Sevgi BARAZ BLASCO
sbaraz@gsu.edu.tr
Giden Öğrenci Sorumlusu Melek AKYÜZ ÖZDEMİR
makyuz@gsu.edu.tr
Fakülte/Bölüm Erasmus Koordinatörleri
Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Balca ÇELENER
bcelener@gsu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedef Koç
skoc@gsu.edu.tr

Tél : (90 – 212) 227 44 80 / Dah. 365

İletişim Fakültesi Doç. Dr. Ayşe TOY
ayse.toy@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Gülsenem GÜN 
ggun@gsu.edu.tr

Tél : (90 – 212) 227 44 80 / Dah. 1344
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim GÜRBÜZ
ygurbuz@gsu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Renginar DAYANGAÇ
rdayangac@gsu.edu.tr

Tél : (90 – 212) 227 44 80 / Dah. 542 - 527

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Öğr. Gör. Dilek SÜER
hdsuer222@gmail.com

Ar. Gör. Sergen AKARSU
sakarsu@gsu.edu.tr

Tél : (90 – 212) 227 44 80 / Dah. -
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KULALI
ykulali@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Menent SAVAŞ CAZALA
menento@gmail.com

Tél : (90 –212) 227 44 80 / Dah. 377 - 587
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Esra ATUK
e_atuk@yahoo.com

Ar. Gör. Atakan ÇİFTÇİ
atakanciftci@gmail.com

Tél : (90 –212) 227 44 80 / Dah. 565
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Gülfem ALPTEKİN
gulfem@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Günce Keziban Orman
gunceorman@gmail.com
korman@gsu.edu.tr

Tél : (+90 - 212) 227 44 80 / Dah. 427
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Gürbüz
tuncaygurbuz09@gmail.com

Tel: (90 – 212) 227 44 80 / Dah. 428 - 425
Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Erinç ASLANBOĞA
erincatcat@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Umut ÖKSUZAN
oksuzan@hotmail.com

Tél : (+90 – 212) 227 44 80 / Dah. 459
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Ar. Gör. Dr. Başak DEMİR
epidemir@gmail.com

Doç. Dr. Julie Alev DİLMAÇ
jadilmac@gsu.edu.tr

Tél : (+90 – 212) 227 44 80 / Dah. 1549 - 1540
Fen Edebiyat Fakültesi
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü
Doç. Dr. Marie-Hélène SAUNER
saunermarie@gmail.com 

Öğr. Gör. Dr. Şilan KARADAĞ
silanevirgen@gmail.com

Tél : (+90 – 212) 227 44 80 / Dah. 133 - 455
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Serap GÜRER
serapgurer@gmail.com

Doç. Dr. Ayberk ZEYTİN
ayberkz@gmail.com

Tél : (+90 – 212) 227 44 80 / Dah. 462